Proračun kritične sile pri zatezanju

Proračun kritične sile pri zatezanju (prenos sile zatezanja preko krute poluge).

izvijanjePriZatezanju
LINK