Stabilnost Pfluger-ovog stuba

Proračun kritičnog opterećenja za stub prikazan na slici
koji je opterećen neprekidno raspodeljenim pratećim opterećenjem.

pflugerovStub
LINK