Stub sa pratećom i po pravcu fiksnom silom

Proračun kritičnog opterećenja za slučaj prikazan na slici.

stubSaPIPPFS
LINK