Kritična ugaona brzina - težak rotirajući stub

Proračun kritične ugaone brzine za težak rotirajući stub
sa karakteristikama prikazanim na slici.

tezakRotirajuciStub
LINK