Uslovi za upotrebu programa nalaze se u fajlu uslovi. Za "otvaranje" download-ovanih fajlova može se koristiti 7-zip. Sve informacije za upotrebu programa mogu se dobiti od Andrije Rašete (kabinet LG306 ili email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Takođe, molimo Vas da sve nedostatke, greške i slično prijavite radi njihovog blagovremenog otklanjanja. Ukoliko želite da ustupite na javnu upotrebu Vaš program pod prethodno opisanim uslovima (link uslovi) možete se javiti na gore navedenu email adresu. Programi su grupisani po naslovima koji asociraju na programski jezik i/ili program u kome je napisana aplikacija.